Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr flere tjenester innen veiledning, coaching og utvikling av team og ledere

  • Lederstøtte og lederveiledning
  • Bistand til endringsledelse
  • Teamutvikling med måloppnåelse
  • Team-coaching og individ-coaching
  • Konflikthåndtering og megling
  • Bistand til å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Bistand til tilrettelegging i arbeidsforhold, se mer på Citera sine sider

Ta kontakt

Marit Hollerud

Marit Hollerud

Daglig leder

Saga BHT

Tlf: 91562932

E-post:marit@sagabht.no

Våre øvrige tjenester

Kurs

Kurs

Saga BHT tilbyr både generelle kurs og bedriftsinterne kurs spesielt tilrettelagt for din bransje og bedrift.

Les mer
Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste

Saga BHT tilbyr tjenestene som passer deg og din bedrift. Vårt mål er å gjøre HMS praktisk, enkelt og verdiskapende.

Les mer
Ekspert bistand

Ekspert bistand

Har du ansatte med hyppig korttidsfravær, jevnlige sykemeldinger, komplekse fraværsårsaker eller ansatte som har utfordringer med å mestre jobben sin? 

Les mer