Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor HMS

Bistand i HMS-arbeidet

Bistand i HMS-arbeidet

Bedriftshelsetjenesten kan bistå dere i arbeidet med å etablere et internkontrollsystem og også bistå ved revisjon av internkontrollen. Vi bistår også i forbindelse med tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer

Risikovurdering

Risikovurdering

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten kan bistå dere i kartleggingen.

Les mer

Sykefraværsarbeid

Sykefraværsarbeid

Mange virksomheter synes det er vanskelig å vite hva som forårsaker sykefravær, hva man bør gjøre når og hvordan man kan tilrettelegge for de ansatte på en god måte. Vi har spesialkompetanse på sykefraværsoppfølging på system- og individnivå og kan bistå deg når du trenger det.

Les mer

Arbeidshelse

Arbeidshelse

Oppfølging av ansatte som er utsatte for blant annet støy, støv, løsemidler eller andre faktorer på jobb, utgjør en del av det systematiske HMS-arbeidet for våre medlemmer. Les mer om hva vi kan tilby her.

Les mer

Våre øvrige tjenester

Kurs

Kurs

Saga BHT tilbyr både generelle kurs og bedriftsinterne kurs spesielt tilrettelagt for din bransje og bedrift.

Les mer
Ekspert bistand

Ekspert bistand

Har du ansatte med hyppig korttidsfravær, jevnlige sykemeldinger, komplekse fraværsårsaker eller ansatte som har utfordringer med å mestre jobben sin? 

Les mer
Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr flere tjenester innen veiledning, coaching og utvikling av team og ledere

Les mer

Hos Saga Ringerike tilbyr vi flere tjenester

Regnskapsføring

Vår regnskapsavdeling består av selskapene Saga Regnskap og Saga Entreprenør Regnskap, som er medlemmer av den landsdekkende kjeden Saga KL. Kontorene har spisskompetanse på tannlegebransjen, entreprenør -og håndtverkerbransjen.

Regnskapsføring

Bedriftsrådgivning

Saga Consult tilbyr bedriftsrådgivning som begynner der rådgivningen fra regnskapsfører slutter. Med oss som sparringspartner hjelper vi deg å gjøre lønnsomme valg for din bedrift.

Bedriftsrådgivning

Bedriftshelsetjeneste

Synes du HMS er omfattende og komplisert? Vi tilbyr et digitalt HMS system som gir deg og din bedrift full kontroll over bedriftens lovpålagte HMS-arbeid. Med Saga HMS interaktiv blir HMS-arbeidet enkelt og effektivt!

Bedriftshelsetjeneste

Systemløsninger

Saga Ringerike jobber med systemløsninger fra Visma Software, Xledger, Poweroffice og Cordel.

Systemløsninger

HR

Saga HR er din stødige partner innen HR. Vi bidrar med råd og utfører praktiske oppgaver, slik at du kan ha fokus på dine kjerneoppgaver. Vi holder også kurs tilpasset deg!

HR