Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor HMS

Bistand i HMS-arbeidet

Bistand i HMS-arbeidet

Bedriftshelsetjenesten kan bistå dere i arbeidet med å etablere et internkontrollsystem og også bistå ved revisjon av internkontrollen. Vi bistår også i forbindelse med tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer

Risikovurdering

Risikovurdering

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten kan bistå dere i kartleggingen.

Les mer

Sykefraværsarbeid

Sykefraværsarbeid

Mange virksomheter synes det er vanskelig å vite hva som forårsaker sykefravær, hva man bør gjøre når og hvordan man kan tilrettelegge for de ansatte på en god måte. Vi har spesialkompetanse på sykefraværsoppfølging på system- og individnivå og kan bistå deg når du trenger det.

Les mer

Arbeidshelse

Arbeidshelse

Oppfølging av ansatte som er utsatte for blant annet støy, støv, løsemidler eller andre faktorer på jobb, utgjør en del av det systematiske HMS-arbeidet for våre medlemmer. Les mer om hva vi kan tilby her.

Les mer

Våre øvrige tjenester

Kurs

Kurs

Saga BHT tilbyr både generelle kurs og bedriftsinterne kurs spesielt tilrettelagt for din bransje og bedrift.

Les mer
Ekspert bistand

Ekspert bistand

Har du ansatte med hyppig korttidsfravær, jevnlige sykemeldinger, komplekse fraværsårsaker eller ansatte som har utfordringer med å mestre jobben sin? 

Les mer
Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr flere tjenester innen veiledning, coaching og utvikling av team og ledere

Les mer