Kompetansesenter for tannleger

Saga Regnskap er sannsynligvis Norges største regnskapsbyrå for tannleger. Vi sitter på stor kompetanse om tannleger, deres muligheter og problemstillinger.

Vi er spesialisert innen regnskapsføring og rådgivning mot tannleger i Norge, og har ca. 25 års erfaring med tannlegekunder. Vi vil påpeke de kundefordeler denne kompetansen medfører, både regnskapsteknisk og i forhold til rammevilkår i bransjen.

Våre tjenester:

Regnskapsføring

Skattemelding

Lønn Fra kjøring av lønns- og trekkoppgaver til totalt løpende lønnskjøring. Vi har satsene for tannhelsesekretærer og tannpleiere, og vet hva som er normalt å gi i lønn til ansatte.

Årsoppgjør Enten i forlengelse av regnskapsføringen eller kun utarbeidelse av årsoppgjør for kunder som fører regnskapet selv.

Skatterådgivning Både på forespørsel og gjennom aktiv kommunikasjon til kundene vedrørende lovendringer og andre relevante forhold.

Rådgivning rundt leasing eller kjøp av utstyr

Mva-spørsmål Herunder ved drift med assistent og/eller leietannleger.

Selskapsdannelse Selskapsdannelse og endring av selskapsform, eksempelvis ved nyetablering, kjøp og salg av virksomhet, pensjonering eller i forbindelse med videreutvikling av praksisen.

IT-Tjenester Saga Regnskap kjører i Visma og 24SevenOffice og har således god kompetanse på disse programmene. Som kunde kan du velge å scanne bilagene, sende som PDF eller vi kan motta bilag i EHF format. Det er også mulighet til å levere bilagene i perm. Rapporter kan mottas i post, mail eller online.

Webrapporter Fra 2017 blir alle regnskap skannet og du som kunde kan få tilgang webrapporter der du kan gå helt ned til bilagsnivå og se alt vi har bokført, slik som dine leverandørfakturaer.

Vektlegger kvalitet og kunnskap

Saga Regnskap er spesialisert mot tannleger i Norge. Skal du etablere ny virksomhet eller ønsker konkrete effektiviseringsforslag? Bruk oss som sparringspartner, kunnskapsbank eller til å utføre konkrete oppgaver.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din praksis.

Ta kontakt

Tove Fjeldstad Berglind

Nestleder / autorisert regnskapsfører, Saga Regnskap
404 08 658

Starte som tannlege

Forberedelser og planlegging er en viktig del av oppstarten.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss