Sykepenger fra NAV

Sykepenger fra NAV som selvstendig næringsdrivende/ansatt - 2018 regler

Med ENK har du rett til 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag dersom du blir syk. Det innebærer at du vil få utbetalt sykepenger tilsvarende en årslønn på 300 000 kroner dersom du har hatt en pensjonsgivende inntekt (ikke næringsinntekt) på 400 000 kroner i snitt pr. år de siste tre årene. Men de første 16 dagene må du dekke selv.

Men du kan oppnå en bedre ordning gjennom frivillig forsikringsordning fra NAV. Det finnes tre alternative forsikringsordninger for selvstendig næringsdrivende:

  • 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag
  • 100 prosent fra 17. sykedag
  • 100 prosent fra 1. sykedag

Premien for disse forsikringene er henholdsvis 2,1 prosent, 1,9 prosent og 9,3 prosent av forventet årsinntekt.

Forsikringspremien er fradragsberettiget

Forsikringspremien er fradragsberettiget i selvangivelsen.

Sykepengegrunnlaget vil vanligvis svare til den pensjonsgivende årsinntekten, som beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig pensjonspoengtall for de siste tre inntektsårene. Det er den pensjonsgivende inntekten som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten.

Øvre grense for sykepengegrunnlaget er på 6 G (1G= 93.634). Dette innebærer at du ikke får dekning via forsikringen av inntekt over 6 G, altså kr. 561.804. Blir du sykemeldt i løpet av de fire første ukene regnet fra den dagen NAV mottok søknaden din om forsikring, har du ikke rett til sykepenger etter forsikringen.

Retten til sykepenger gjelder i inntil et år, uavhengig av om det dreier seg om hel eller delvis sykmelding.

Med AS har du som ansatt i eget aksjeselskap rett til 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag.

(OPP TIL 6 G) Men du eller ditt AS må selv dekke de første 16 dagene, som i et enkeltpersonforetak. Men fordi du er ansatt, dekker trygdeetaten 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.

Fordi sykepengegrunnlaget blir beregnet på grunnlag av opparbeidet inntekt, vil sykepengeutbetalingene bli påvirket av hvor mye du har tatt ut i lønn. Har du tatt ut lite lønn fra aksjeselskapet, vil sykepengeutbetalingene bli lavere enn om du har tatt ut mer lønn, men maks kr. 561.804,- (1/1-18).

 

Ta kontakt

Tove Fjeldstad Berglind

Nestleder / autorisert regnskapsfører, Saga Regnskap
404 08 658

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss