Statsbudsjettet 2020

Det er alt i alt lite endringer å snakke om i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober 2019. Vi tar en kort oppsummering gjennom de viktigste punktene.

Regjeringen foreslår:

 • fortsatt 22 % skatt på alminnelig inntekt.
 • å fjerne NRK lisensen og i stedet finansiere denne over skatteseddelen ved redusert personfradrag.
 • å oppheve den særskilte verdsettelsesregelen for nystiftede selskap.
 • endringer som fastslår at ikke-børsnoterte aksjer i selskap som har vært det overtakende selskapet i to spesifikke fusjonstilfeller, skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret, og ikke den 1. januar i inntektsåret. Dette gjelder ved fusjoner mellom selskaper med samme eier samt ved omvendte mor-datterfusjoner.
 • ikke endringer i formuesskattesatsen på 0,85 % eller i bunnfradraget på 1,5 mill. kroner.​
 • å ikke gjeninføre arveavgiften.
 • å fjerne den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for å bedre konkurransevilkårene til norske butikker.
 • å øke barnetrygden for barn opp til fylte 6 år.
 • høyere makspris på barnehage.
 • lavere pris på SFO ved å sette tak på foreldrebetalingen.
 • å fjerne støtten til tannregulering som ikke har betydning for tannhelse.
 • fast sats på briller for svaksynte barn.
 • å øke grunnbeløpet i reisefradraget med anslått prisvekst.
 • å øke pris på strøm, flyreiser, godteri, alkohol og tobakk.

Norge er inne i en god periode. Det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene. De skaper nye jobber i by og bygd. Vi benytter de gode tidene til å prioritere tiltak som bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

-Siv Jensen, 7. oktober 2019.

Les om statsbudsjettet her.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss