Sjekkliste til årsoppgjøret 2020

Last ned sjekkliste

Nyheter og endringer 2021

Gaver til ansatte

Det er en del beløpsgrenser å forholde seg til om man vil gi gaver til de ansatte som ikke utløser skatteplikt. Her er de viktigste:

  • Gaver i løpet av et år til ansatte som får lønn: kr. 2000,-. (Må ikke gi penger.)
  • Hvis bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25: kr. 4.000,-.
  • Tjenestetid i minst 20 år: kr. 8000,-.
  • Hvis arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år: kr. 4000,-.
  • Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. vil normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker.

Selskapsskatt

Skattesatsen på alminnelig inntekt beholdes uendret på 22 %. Dette innebærer en reell skattesats på utbytte utdelt til private aksjonærer på 31,68 %.

Noen punkter fra Statsbudsjettet for 2021 – Skatte- og avgiftsendringer

  • Trinnskatt - innslagspunktene på trinn 1, 2 og 4 økes med 2,2 %, mens det på trinn 3 økes med 1,8 %. Satsene senkes med 0,2 % på trinn 1 og 2, men de er uendret på trinn 3 og 4.
  • Trygdeavgiften - den nedre grensen for å betale trygdeavgift endres til 59.650,-, alle andre satser er uendret.
  • Formuesskatten holdes uendret. Bunnfradraget på 1,5 mill holdes også uendret fra dagens nivå.
  • Skattefrie gavertil ansatte i løpet av et år økes til 5.000,-

Digitalisering og priser fra 2021

Mange av våre kunder er nå over på fastprismodeller. Vi vi fortsette å tilby dette utover i 2021, sammen med mulighetene for digitalisering av regnskapsleveransen. Vi ser at disse løsningene frigjør mye tid ute hos kundene våre.  Vi tilbyr blant annet løsninger fra UniEconomy, Poweroffice, Tripletex og Visma. Du kan lese mer om våre systemløsninger her. 

Vi velger å ikke gjøre noe med våre priser nå grunnet Covid-19 og den usikkerhet flere av våre kunder føler på.                                                                                    

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss