Valg av selskapsform

Valg av selskapsformer en viktig beslutning. Du bør derfor tenke deg nøye om før du velger.

Hvis du er assistenttannlege/kontraktørtannlege er det mest vanlig å starte et enkeltpersonforetak.

Hvis du skal kjøpe en klinikk blir det viktig å tenkte på ansvar, risiko, skatt, rettigheter, plikter og inntjeningsmuligheter. Ut i fra disse punktene kan man se på hvilken selskapsform som passer best.

Enkeltpersonforetak

En person har ansvar for næringsvirksomheten. Man driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt personlig økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser.

Det er ingen krav til egenkapital når du starer selskapet. Du har færre formaliteter enn i et AS og du bestemmer alt i selskapet. Du betaler skatt av overskudd i næringen.

Når man har enkeltpersonforetak kan man på et passende tidspunkt foreta en skattefri omdanning til AS.  Det betyr at du kan skifte selskapsform på en enkel måte uten at det får skattemessig konsekvens. Skattefri omdanning tillates under visse forutsetninger.

AS

Det betales inn aksjekapital. Denne må være på kr. 30.000,-. 

Som ansatt får man (i motsetning til næringsdrivende) minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift.  Også bedre trygderettigheter ved å være lønnsmottaker. Ulempen er at man må betale arbeidsgiveravgift (også) av egen lønn.

Lav risiko, intet personlig ansvar. ASet kan brukes som sparebøsse og personskatt kan utsettes til det tas utbytte.

Flere formaliteter å forholde seg til slik at regnskapsførselen fort kan bli litt dyrere (eksempelvis utarbeide årsregnskap, avholde styremøter og generalforsamling.)

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

I et ansvarlig selskap har to eller flere eiere, samlet eller hver for seg, ubegrenset personlig ansvar for bedriftens gjeld.

ANS: I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre eierne.

DA: Her har deltakerne sammen et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel.

NUF: Ikke utbredt blant tannleger i Norge

Saga Regnskap Hønefoss AS kan være behjelpelig med å stifte selskap og rådgivning vedrørende selskapsform.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss