Starte som tannlege

Forberedelser og planlegging er en viktig del av oppstarten.

Først må man velge:

Selskapsform

Valg av selskapsformer en viktig beslutning. Du bør derfor tenke deg nøye om før du velger. Hvis du er assistenttannlege / kontraktørtannlege er det mest vanlig å starte et enkeltpersonforetak.

Hvis du skal kjøpe en klinikk blir det viktig å tenke på ansvar, risiko, skatt, rettigheter, plikter og inntjeningsmuligheter. Ut i fra disse punktene kan man se på hvilken selskapsform som passer best. Se egen artikkel vedrørende selskapsformer.

Registrering av selskapet

Selskapet må registreres i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres igjennom Altinn.  Dette kan regnskapsfører hjelpe til med.

Bank:

Alle selskaper må ha driftskonto i banken. Hvis man skal ha ansatte må man ha skattetrekkskonto. Hvis du driver selvstendig næringsvirksomhet kan du også ha en konto der du setter av penger til forskuddsskatt. Dette bistår banken med.

Forsikringer og pensjon:

  • Tannlegenes Gjensidige sykeavbruddskasse – egen nettside der dette ordnes
  • Norsk pasientskadeerstatning(NPE)
  • Sykehjelpsordningen (Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF)
  • Nav tilbyr forsikring for selvstendig næringsdrivende.
  • Yrkesskadeforsikring for ansatte (lovpålagt)
  • Forsikring for eiendom, innbo/utstyr
  • Tenk også på sparing til pensjon.
  •  OTP (Obligatorisk tjenestepensjon, lovpålagt for ansatte)
  • Som selvstendig næringsdrivende er dette en gunstig spareform. Har du aksjeselskap blir du automatisk med i ordningen som en ansatt.

Valg av navn

I enkeltpersonforetak er man forpliktet til å ha med innehaverens slektsnavn i foretaksnavnet. Starter du et selskap står du litt friere.  Mer info om dette kan man få av tannlegeforeningen eller av Saga Regnskap Hønefoss AS

Dersom du skal ha ansatte

Da blir du arbeidsgiver. Dette medfører en rekke plikter som du må sette deg inn i. Arbeidsmiljø, bedriftshelsetjeneste, Arbeidsgivers styringsrett, Arbeidsavtaler, Lønn, arbeidsgiveravgift, ferie og feriepenger, sykepenger, yrkesskadeforsikring, OTP, m.m.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss