Økonomisk ytelse fra arbeidsgiver for tapt arbeidsinntekt?

Arbeidsgivere som ønsker å kompensere redusert inntekt må tenke seg godt om. Noen arbeidsgivere ønsker å utbetale differansen mellom dagpenger og opprinnelig lønn. Andre vil igjen utbetale en bonus for å kompensere lønnsbortfallet. Dette for å hjelpe arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Spørsmålet er da om arbeidsgiver i stedet kunne beholdt de ansatte i arbeid helt eller delvis.

Nav vil ved kontroll sjekke A-meldingene og kontrollere om det er et reelt inntektsbortfall som følge av permitteringen. Lønn skal rapporteres i A-meldingen den måneden den utbetales og meldekortet til Nav rapporteres hver 14. dag. Naturalytelser som for eksempel fri bil og fri telefon skal rapporteres den måneden arbeidstaker har tilgang på dette. Gjelder lønnsutbetalingen en periode før permitteringsstart, bør arbeidsgiver ha tilgjengelig et bilag som dokumenterer opptjeningsperioden for en eventuell kontroll.

 

Økonomiske ytelser fra arbeidsgivere som har til hensikt å dekke tap i arbeidsinntekt vil avkorte dagpengene. Dette er nå regulert i dagpengeforskriften fra 1. mars 2021.

En eventuell lønnskompensasjon, som for eksempel bonus, vil bli omregnet til det antall arbeidstimer den tilsvarer og føre til trekk i dagpengeutbetalingen. Dette betyr at selv om du som arbeidsgiver har de beste intensjoner og bare ønsker å hjelpe på permitterte arbeidstakeres, vil ikke dette komme arbeidstakerne til gode.

Naturalytelser (som f.eks. fri telefon eller fri bil) som arbeidstaker har hatt i tre måneder før permitteringens start, vil ikke redusere dagpengene.

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål rundt dette

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss