Nye permitteringsregler

1. september kom det endringer i permitteringsregelverket. Her har vi laget en oppsummering.

Varslingsfrist

Som hovedregel er denne 14 dager. Ved uforutsette hendelser er det åpnet for at varslingsfristen er to dager. I starten av koronasituasjonen kunne denne brukes, men nå er man tilbake til at det er 14 dager som gjelder i de fleste tilfeller.

Lønnsplikt

Dersom arbeidstakers permittering trådde i kraft før 31. august, var lønnsplikten for arbeidsgiver på to dager. Dersom permitteringen trer i kraft etter 1. september, er lønnsplikten for arbeidsgiver på ti dager. 

Lønnskompensasjon

Dersom arbeidstaker ble permittert før 31. august, vil NAV kompensere 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt de to første lønnspliktdagene. Ved permittering etter 1. september vil denne kompensasjonen falle bort. Etter at de ti lønnspliktdagene som arbeidsgiver skal betale er over, kan arbeidstaker ha krav på dagepenger, forutsatt at arbeidstiden er redusert med minst 40 prosent. 

Permitteringstid

Arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av maksimal periode med fritak fra lønnsplikt (på 26 uker i løpet av 18 måneder), får forlenget fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2020.

Kan ansatte jobbe når de er permittert?

Ja, det kan de. Da blir dagpengene redusert. På meldekortene de sender Nav hver 14. dag, svarer de blant annet på hvor mye de har jobbet. Jobber de mer enn 60 % av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får de ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Hvis den ansatte er tilbake i full stilling i mer enn 6 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt. Hvis arbeidsgiver skal permittere ansatte på nytt, må den sende nytt permitteringsvarsel og betale lønn for de første dagene av permitteringen.

Kilde: Nav

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss