Korona - nye frister og satser

Det har gjennom de siste ukene skjedd mye på området næringsliv og det kan være vanskelig å få full kontroll. Her er derfor en oversikt over nye betalingsfrister og satser som er vedtatt nå.

Satser og frister som gjelder nå:

  • Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.
  • Fristen for innbetaling av 2. termin på arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. 3. termin er utsatt til 15. oktober. Merk at fristen for å rapportere i a-melding er uendret og fortsatt er den 5. hver måned. 
  • Innbetaling for første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere er utsatt fra 16. mars til 4. mai. 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
  • Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

  • Fristen for årsregnskap og årsberetning utsettes med to måneder, til 31. august, i 2020. Det samme gjelder fristen for å avgi revisjonsberetning. Det gjelder også fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak. 

Kilde: Skatteetaten , Regnskap Norge

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss