Korona - Kompensasjonsordningen

En ordning for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen.

Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:

  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

  Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen

Rammer for utbetaling:

 • Hvis beregnet tilskudd er under 5000 kr, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.
 • Hvis beregnet tilskudd er over 30 millioner kr, vil beløpet over 30 millioner kr halveres når tilskuddet utbetales.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 80 millioner kroner. Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige fallet i omsetningen som skyldes virusutbruddet. Hvis bedriften gikk med underskudd i 2019 kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode.

Kostnader nevnt som eksempler:

 • Lokaler (husleie)
 • Lys og varme
 • Vann og avløp
 • Forsikring
 • Leie av utstyr og transportmidler
 • Rentekostnader minus renteinntekter
 • Regnskapshonorar
 • Ev. andre uunngåelige kostnader

Ordningen gjelder de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, med noen unntak:

 • Finansnæringen
 • Strøm og vann/Olje og gass
 • Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper
 • Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling

Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i en portal, hvor tallene blir kryssjekket mot ulike registre. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Ved store avvik i automatisk kontroll blir det avslag og manuell behandling av søknaden.

Det vil være en etterkontroll, med bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Skatteetaten har ansvaret for etterkontroll. Det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling.

Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig. Ordningen kan bli justert og forlenget ved behov.

Disse kravene må være innfridd for å søke tilskudd

Foretaket må:

 • være skattepliktig til Norge
 • være registrert før 1. mars 2020
 • ha ansatte
 • ikke være under konkursbehandling eller begjært konkurs
 • ha omsetningsfall på minst 20% i mars som følge av Covid-19 utbruddet
 • ha faste, uungåelige kostnader
 • ikke drive innenfor næringer som er holdt utenfor kompensasjonsordningen

Frister:

Frist for å søke om kompensasjon for mars, april og mai og 31. juli.

For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september.

Nedtrapping

Kompensasjonsordningen trappes gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Tilsvarende vil maksimalt støttebeløp per foretak per måned bli redusert fra 80 millioner kroner for mars, april og mai til 70 millioner for juni og juli, og ytterligere ned til 50 millioner kroner for august. 

Kilde: Regjeringen, Kompensasjonsordning

Tilskudd søkes på kompensasjonsordningens nettside.

Vi kan hjelpe deg!

Ta kontakt med din saksbehandler dersom du ønsker bistand med å søke støtte gjennom denne ordningen.

Beregningsmodell

Regnskap Norge har laget en beregningsmodell som viser hvor mye din bedrift vil få dekket dersom ordningen blir vedtatt.

Last ned modellen her

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss