Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020

Det er ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni.

Frist for betaling av mva meldingen for 1. termin 2020 ble utsatt til 10. juni. Dette sammenfaller for fristen for innbetaling av 2. termin. Det kommer også i tillegg til feriepenger for mange næringsdrivende.

Stortinget vil nå fremskynde behandlingen av den forenklede søknadsordningen slik at virksomheter som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.

Ved betalingsutsettelser påløper det forsinkelsesrente. Regjeringen har lagt opp til at forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav settes ned fra dagens 9,5 prosent til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse.

Kilde: Regjeringen

Trenger du hjelp?

Vi kan være behjelpelige med dette dersom dere ønsker det. Ta kontakt med din saksbehandler.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss