Forberedelse til årsavslutning av lønn for 2022

Vi nærmer oss årsavslutning av lønn for 2022 og i den forbindelse ønsker vi å minne deg på følgende:

  • Lønn og innberetning av naturalytelser følger kontantprinsippet og skal meldes via a-melding i måneden den oppstår.
  • Personal forsikringer skal innberettes med 1/12 hver mnd.
  • Gaver innberettes når sum gaver overstiger den skattefrie grensen på kr 5 000 (ved jubileum etc er den egne grenser).
  • Minner om at denne grensen kun gjelder gaver/gavekort og ikke kontanter.
  • Kontanter må meldes inn som lønn.
  • Innbetalinger til Innskuddspensjons fond som er arbeidsgiveravgifts pliktig skal meldes i a-ordningen når den betales.

Vi ber derfor alle sende inn eventuelle gaver, personal forsikringer, innbetalt pensjon etc, eventuelle uttak til eiere/ansatte etc som ikke er sendt oss tidligere.
Det samme gjelder for reiser, diett, utlegg og andre kostnader relatert til lønn og innberetning. Skattepliktige- og innberetnings pliktige kostnads godtgjørelser skal også innberettes når de oppstår.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss