Halv skatt på julelønn

Julen kommer som julekvelden på kjerringa hvert år, det samme gjelder kostnadene i forbindelse med den. Da er det fint at man som ansatt kan få halv skatt på julelønnen.

Ordningen med halvt skattetrekk til jul ble vedtatt i 1953. Ifølge Finansdepartementet var bakgrunnen at LO ønsket at arbeidsfolk skulle ha nok penger til jul. For 66 år siden var inntektsforskjellene mye større enn de er i dag, men ordningen med halv skatt på julelønnen er likevel en velkommen ytelse for dagens inntektsmottaker.

Arbeidstakere med månedslønn og timelønn

Bestemmelsen om fritak for forskuddstrekk sier egentlig at man har trekkfritak for en halv måned før jul. I praksis gjøres dette ofte ved å gjennomføre halvt skattetrekk for en hel månedslønn. For arbeidstakere som har månedslønn, skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember eller siste halvdel av november. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

Arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember. 

For arbeidstakere med 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse ved siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember.

Halv skatt på tillegg

Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser, som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Dette gjelder likevel bare så langt den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året. Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året å få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Nye ansatte i månedsskiftet

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte november/desember. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite skatt i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.

Kilder: Sticos, Visma

Halvt skattetrekk - ikke halv skatt

Husk at ordningen med halv skatt i desember og ingen skatt i juni ikke innebærer at du betaler mindre skatt totalt sett. For å kompensere trekkes du tilsvarende mer i skatt i årets resterende 10,5 måneder.

Må man godta halvert skattetrekk?

Det er ikke nødvendig å halvere skattetrekket i desember om man selv ikke ønsker det. Man kan innbetale et større forskuddstrekk enn det skattemyndighetene har fastsatt, men man kan ikke betale et lavere skattetrekk uten å endre skattekortet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss