Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke

Fristen er derfor 31. mai for alle skattytere også i år. Ettersom 31. mai i år faller på en helgedag/helligdag blir betalingsfristen den første påfølgende hverdag, det vil si tirsdag 2. juni 2020.

Lenge trodde man at fristen for forskuddsskatt for selskaper ville bli utsatt på lik linje med skattemeldingen. Finansdepartementet opplyser imidlertid at det ikke vil bli gitt noen slik utsettelse. Departementet viser blant annet til at utsatt frist ville være svært krevende for Skatteetaten. Videre viser departementet til at dreier seg om en lav rentesats, og at rentetillegget i utgangspunktet skal kompensere for en likviditetsfordel skattyter har hatt ved ikke å betale tilstrekkelig tilleggsforskudd. Derfor vurderer Finansdepartementet det som rimelig at det må betales en slik rente på eventuell restskatt.

Fristen er dermed uendret, og for å unngå renter på eventuell restskatt for inntektsåret 2019 må tilleggsforskudd dermed være innbetalt senest 2. juni 2020.

Renter på restskatt beregnes med 1,17 prosent per år, regnet fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfallsdatoen for første termin av restskatten i det påfølgende skatteåret. Restskatt betales i to terminer. Første termin skal betales 3 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Andre termin skal betales 8 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Årets skatteoppgjør for personlig næringsdrivende og selskaper, som for inneværende år har utsatt leveringsfrist til 31. august 2020, forventes å være klart fra noen dager ut i september 2020 og utover.

Kilde: Regnskap Norge.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss