Sjekkliste til årsoppgjøret 2021

Last ned sjekkliste

Nyheter og endringer 

Gaver til ansatte

Det er en del beløpsgrenser å forholde seg til om man vil gi gaver til de ansatte som ikke utløser skatteplikt. Her er de viktigste:

  • Gaver i løpet av et år til ansatte som får lønn: kr. 5000,-. (Må ikke gi penger.)
  • Hvis bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25: kr. 4.000,-.
  • Tjenestetid i minst 20 år: kr. 8000,-.
  • Hvis arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år: kr. 4000,-.
  • Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. vil normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker.

Selskapsskatt

Skattesatsen på alminnelig inntekt beholdes uendret på 22 %. Økt utbytteskatt i 2022 fra 31,68 % til 35,2 %. Oppjusteringsfaktoren for utbytte øker fra 1,44 til 1,6

Noen punkter fra Statsbudsjettet for 2022 – Skatte- og avgiftsendringer

  • Trinnskatt - innslagspunktene på trinn 1 og 2 økes med 3 %, trinn 3 reduseres med 1,1 % og trinn 4 reduseres med 5,1 %. I tillegg innføres et trinn 5 som vil ha innslagspunkt på 2 000 000. Dette trinnet har en sats på 17,4 %. Satsene økes med 0,2 % prosent enhet på trinn 3 og 4.
  • Trygdeavgiften - den nedre grensen for å betale trygdeavgift endres til 64 650,-. Satsen for trygdeavgift på lønnsinntekt og annen næringsinntekt blir redusert med 0,2 % prosent enhet, til henholdsvis 8 % og 11,2 %.
  • Formuesskatten - Bunnfradraget økes til kr 1 700 000. Sats trinn 1 økes med 0,1 prosent enhet til 0,95 %. Det innføres et trinn 2 med innslagspunkt kr 20 000 000. Satsen for dette trinnet vil være 0,4 %.
  • Verdsettelse aksjer - Verdsettelse av aksjer økes fra 55 % til 75 %

                                                                  

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss