Arbeidsgiveravgiften for 3. termin er redusert med 4%

Det er nå vedtatt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4% i 3. termin og at betalingsfristen for denne er utsatt til 15. oktober i år. Merk at fristen for skattetrekk på 3. termin fortsatt er 15. juli.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i A-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene.

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.

Arbeidsgivere kan flytte samlet avregning av feriepenger til 3. termin (mai eller juni) for å få redusert arbeidsgiveravgiften med 4 %, hvis det er i tråd med de avtaler virksomheten er bundet av. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke velge å bare flytte utbetalingen av feriepengene, uten å samtidig flytte lønnstrekket.

Kilde: Skatteetaten

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss