Kjøp og salg av virksomhet

Vi bistår deg ved kjøp og salg av virksomhet.

Vi har bred erfaring med bistand ved salg av virksomhet. Her kommer vi inn i prosessen så tidlig som mulig for å bistå ved vurdering av hvorvidt virksomheten skal selges. Vi bistår med forberedelse til salg og virksomheten og verdivurdering. Les mer under verdivurdering av virksomhet.

Saga Consult sørger for bistand i salgsforhandlinger, og håndtering av avtaler og formalia.

Kjøp av virksomhet

Ved kjøp av virksomhet bistår vi i forhandlinger, utarbeidelse av avtaleverk og alle deler av kjøpsprosessen. 

Ta kontakt

Anders Røneid Fehn

Anders Røneid Fehn

Daglig leder / Siviløkonom

Saga Consult

Tlf: 48100074

E-post:anders@sagaconsult.no

Våre øvrige tjenester

Verdivurdering

Verdivurdering

Hva er selskapet verdt? En verdivurdering hjelper kjøper og selger med å finne en fornuftig pris på et selskap. Basert på et bredt informasjonsgrunnlag finner vi selskapets forventede fremtidige avkastning.

Les mer
Lønnsomhet

Lønnsomhet

Gjennom inngående kjennskap til flere bransjer hjelper vi deg å gjøre lønnsomme investeringer.

Les mer
Kurs Management for hire

Kurs Management for hire

Management for hire (også kalt interimledelse) innebærer å besette lederstillinger eller nøkkelpersonell på midlertidig basis, altså å dekke et midlertidig kompetansebehov.

Les mer

Hos saga ringerike tilbyr vi flere tjenester

Regnskapsføring

Vår regnskapsavdeling består av selskapene Saga Regnskap og Saga Entreprenør Regnskap, som er medlemmer av den landsdekkende kjeden Saga KL. Kontorene har spisskompetanse på tannlegebransjen, entreprenør -og håndtverkerbransjen.

Regnskapsføring

Bedriftsrådgivning

Saga Consult tilbyr bedriftsrådgivning som begynner der rådgivningen fra regnskapsfører slutter. Med oss som sparringspartner hjelper vi deg å gjøre lønnsomme valg for din bedrift.

Bedriftsrådgivning

Bedriftshelsetjeneste

Synes du HMS er omfattende og komplisert? Vi tilbyr et digitalt HMS system som gir deg og din bedrift full kontroll over bedriftens lovpålagte HMS-arbeid. Med Saga HMS interaktiv blir HMS-arbeidet enkelt og effektivt!

Bedriftshelsetjeneste

Systemløsninger

Saga Ringerike jobber med systemløsninger fra Visma Software, Xledger, Poweroffice og Cordel.

Systemløsninger