Forretningsutvikling

Våre omgivelser endrer seg stadig raskere og virksomhetene endrer seg med dem. Spørsmålet er om endringene i virksomhetene er et resultat av en bevisst utvikling eller om de skyldes tilfeldigheter som dikteres av omgivelsene.

Styrer du virksomheten eller styrer virksomheten deg? Enhver bevisst utvikling eller endring av en virksomhet har et utgangspunkt, et mål og et sett med planlagte handlinger som skal føre frem til målet. Dette er vår arbeidsprosess.

Status

Vi bistår i å oppstille en her-og-nå beskrivelse, også kalt en statusanalyse, av virksomheten. Formålet er å beskrive hva som skal eller bør endres og hvilke forutsetninger endringene bygger på.

Målsettinger

Neste skritt er å definere målsettingene slik at de blir anvendelige i en endringsprosess, eksempelvis en bearbeiding av visjoner og ideer til konkrete og målbare målsettinger.

Handlingsplaner

Til slutt bistår vi med å definere forskjellen mellom her-og-nå situasjonen og virksomhetens langsiktige mål. Forskjellene er utgangspunkt for å definere operasjonelle handlingsplaner. 

Vi gjennomfører normalt våre tjenester etter prinsippet om ”Objektiv Kompetanse”. Dette betyr at vi fungerer som en støtte og en katalysator, slik at våre kunder blir i stand til å gjennomføre de nødvendige endringene (virksomhetsutvikling).

Vi tilbyr naturligvis også oppfølging under og etter prosessen, samtidig som vi tilbyr coaching og sparring overfor ledelsen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss