Våre tjenester

Verdivurdering

Verdivurdering

Hva er selskapet verdt? En verdivurdering hjelper kjøper og selger med å finne en fornuftig pris på et selskap. Basert på et bredt informasjonsgrunnlag finner vi selskapets forventede fremtidige avkastning.

Les mer
Lønnsomhet

Lønnsomhet

Gjennom inngående kjennskap til flere bransjer hjelper vi deg å gjøre lønnsomme investeringer.

Les mer
Kjøp og salg av virksomhet

Kjøp og salg av virksomhet

Vi hjelper deg fra A til Å. Fra verdivurdering til forhandlinger og til utforming av nødvendig avtaleverk.

Les mer
Kurs Management for hire

Kurs Management for hire

Management for hire (også kalt interimledelse) innebærer å besette lederstillinger eller nøkkelpersonell på midlertidig basis, altså å dekke et midlertidig kompetansebehov.

Les mer