Tjenester

Saga Consult er et konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, og tilbyr tjenester som begynner der rådgivningen fra regnskapsføreren slutter.

Vi retter oss mot små og mellomstore bedrifter, med et bredt spekter av tjenester. Kjernen i tjenestetilbudet er hva vi kaller Objektiv Kompetanse, et redskap for seriøs rådgivning av bl.a. bedriftsledere.

Tjenestene fra Saga Consult er tuftet på verdiene:

Kvalitet, tillit og integritet

Med fundament i Saga Ringerikes kundemasse og store kontaktflate mot norsk næringsliv, er vi i besittelse av svært mye erfaring og informasjon om mange bransjer. Dette danner bakteppet for effektiv rådgivning med individuelle løsninger.

I tillegg har vi spesiell kompetanse innen enkelte bransjer, blant annet tannlegebransjen.

Forretningsutvikling

Våre omgivelser endrer seg stadig raskere og virksomhetene endrer seg med dem. Spørsmålet er om endringene i virksomhetene er et resultat av en bevisst utvikling eller om de skyldes tilfeldigheter som dikteres av omgivelsene.

Lønnsomhet

Gjennom inngående kjennskap til flere bransjer hjelper vi deg å gjøre lønnsomme investeringer.

Kjøp og salg av virksomhet

Saga Consult bistår ved kjøp og salg av virksomhet.

Verdivurdering av virksomhet

Saga Consult tilbyr verdivurdering av virksomheter både ved kjøp og salg.

Management for hire

Management for hire - eller interimledelse - betyr å besette lederstillinger eller nøkkelpersonell på midlertidig basis, altså å dekke et midlertidig kompetansebehov.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss