Xledger

Xledger ERP har alt i ett system og er 100% skybasert. Systemet er spesielt godt egnet for større virksomheter og konsern, der hvor innsyn og kontroll på tvers av avdelinger og selskap er viktig. Systemet kan levere for virksomheter med aktivitet i flere land.

Xledger

Det går fort å komme i gang med Xledger, selv for komplekse virksomheter med kontorer i flere land. Du får tilgang til nyeste data kontinuerlig og kan ta beslutninger basert på rapporter og analyser i sanntid. Xledger er et alt-i-ett system. Det betyr at alle deler av systemet er integrert med hverandre og du trenger kun å oppdatere data ett sted. Xledger er fleksibelt og du velger selv hvilke funksjoner i systemet du vil ta i bruk. Systemet er designet med fokus på automatisering, innsikt og skalerbarhet.
Xledger er et standardsystem der maskinlæring bidrar til stadig utvikling av beste praksis. Vil du vite om Xledger passer for din bedrift? Kontakt våre konsulenter

Sømløst og brukervennlig

Anleggsregisteret i Xledger gir deg kontroll over anleggsmidlenes livssyklus, automatisk. Tiden du bruker på registrering, avskriving og administrasjon av anleggene, reduseres drastisk gjennom automatiserte prosesser.

Dekker alle behov

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling.

Automatisering av rutiner

Bankintegrasjonen er en sentral del av Xledger. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger, bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Sømløst og brukervennlig system som dekker alle behov

  • Budsjett og prognose håndteres effektivt i Xledger. Budsjettering med flervaluta. Effektiv konsolidering. Ressursplanlegging og prosjektbudsjettering.

  • Ha kontroll på innkjøp med Xledger, spar tid og penger i alle ledd, fra innkjøpsordre til varemottak og bokføring av faktura.

  • Integrasjoner med Xledger er tilgjengelig for en rekke fagsystemer. Eksempelvis kunde- og leverandørdata, kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedbokstransaksjoner, kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon. Her ser du et utvalg av ferdige integrasjoner i Xledger.

  • Xledger effektiviserer rutinene dine for håndtering av medlemmer, abonnement, gaver og fast givertjeneste. 

Kontakt oss

Roar Hop

Systemkonsulent / Regnskapsfører

Magnus Haugerud

Daglig leder / autorisert regnskapsfører