Visma.net Time & Abcense

Enkel time og fraværesregistrering på mobil og nett.

En skybasert løsning for ferie og fravær, timer, overtid og fleksitid. Time og fraværsregistrering har aldri vært enklere. De ansatte fører sine timer og fravær på mobil og nett, og ledere godkjenner like enkelt. Alle godkjente føringer sendes automatisk inn i lønnssystemet.

  • Før timer på nett og mobil
  • Oversikt over registrerte timer og timer til gode
  • Riktig lønnsutbetaling
  • Enkel fraværshåndtering på nett og mobil
  • Frigjør tid for ansatte, ledere og lønningsansvarlige
  • Full oversikt og komplette fraværsstatistikker

Løsningen for timeregistrering inngår i lønnssystemet Visma.net Payroll, et nettbasert lønnssystem for små og store bedrifter. Det kan også integreres med Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn.

Kontakt oss

May Janne Hansen Borge

Lønnskonsulent