Visma.net Payroll - Lønnssystem i skyen

Effektivt lønnssystem for små og store bedrifter. Visma.net Payroll gir bedriften en helt ny måte å jobbe med lønn og HR på.

Visma.net Payroll - Lønnssystem i skyen

Visma.net Payroll gir bedriften en helt ny måte å jobbe med lønn og HR på. Lønningsansvarlig får et effektivt verktøy med avansert automatikk, som gir full oversikt og kontroll. Ledere har innsikt og oversikt over status i bedriften. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte på mobilen. A-melding genereres automatisk og forenkler rapportering til myndighetene, og når lønnsprosessen er fullført, sendes det automatisk melding til banken for utbetaling.

 

Full oversikt hvor som helst

Visma.net Payroll er et effektivt lønnssystem. Det skybaserte systemet gir leder full oversikt og innsikt i status i bedriften.

Ansatte har alltid tilgang

Visma.net Payroll gir alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte på mobilen.

Tilgjengelig og oppdatert

Med automatiske tjenester har du alltid oppdatert informasjon over bedrift og ansatte.

Kontakt oss