Visma.net Approval

Fakturagodkjenning, utlegg, ferie og timelister på nett og mobil

Effektiviser dokumentflyten og opplev økt kontroll. Med godkjenningstjenesten Visma.net Approval kan du enkelt godkjenne eller avvise fakturaer, reiseregninger og utlegg eller søknader om ferie og fravær på mobil eller pc. Du har alltid full oversikt over dine oppgaver og blir varslet når du får en ny godkjenningsoppgave.

Kontakt oss

Roar Hop

Systemkonsulent / Regnskapsfører