No cure - no pay

Våre priser er i hovedsak på "no cure - no pay"-basis

Prisliste inkassotjenester:

Tjeneste Beskrivelse Pris
Integrasjon med regnskap Registrering av sak via filløsning integrert til kundens regnskapssystem - Be om helhetlig tilbud fra Saga Collectors

0,-

Årsabonnement Serviceavgift – abonnement ingen års-eller mnd avgift 0,-
Oppstart Registrering av kreditor som kunde 0,-
Manuell registrering av sak Inkassosak eller purreinkassosak (Ny pris!) 175,- pr sak
Behandling tvistesaker Tvistebehandling – behandl. gebyr avtales i hver enkelt sak Etter avtale
Saga Info Center Info Center for kreditor på WEB – gratis selvbetjeningsløsning 0,-
Inkassovarsel Utsending 0,-
Utenrettslig inkasso Provisjon av hovedbeløp ved utenrettslig inkasso Etter avtale
Rettslig inkasso Provisjon av hovedbeløp ved rettslig inkasso 0,-
Overvåkning

15 - 50 % løsningsprovisjon av innbetalt hovedstol og 50 % av betalte renter. Avtales med kunden i hvert enkelt tilfelle.

 Etter Avtale
Gjeldsordning Innmelding av krav i gjeldsordning 0,-
Kredittsjekk Ved inkassosak 0,-
Konkursbo Innmelding av krav i boet 0,-
Uløst sak Fakturering til kreditor 0,-
Innmelding NAV Krav meldes gjeldsrådgiver hos NAV 0,-
Renter 50% av betalte renter tilfaller Saga Collectors AS  
Rettslig pågang

Skriving og rettsgebyr forskutteres av kreditor.
Disse skal betales tilbake av debitor ved løst sak.

 

Kostnader hvis en sak trekkes tilbake:

Handling Kostnad
En aktiv sak trekkes tilbake Alle utlagte saksomkostninger
Saken avsluttes med kundens aksept på delvis dekning Alle utlagte omkostninger og salærer ved løst sak. (full dekning av restsalær)
Sak trekkes etter dag 11 fordi saken er reelt feilsendt Alle påførte salærer + tilleggssalær + alle utlagte omkostninger 
Sak tilbakeført kunden for egenbehandling Fullt salær + alle utlagte omkostninger

 

Kontakt oss

Prisinformasjon pr desember 2016 - Ta kontakt med oss og gjør avtale i dag.

Ta kontakt

Anders Haugen

Daglig leder, Saga Collectors
468 15 590 32 17 97 94

Kundesider

Gjennom InfoCenter Kreditor får du tilgang til informasjon om egne saker og inkassoportefølje på en oversiktlig og effektiv måte.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss