KURSOVERSIKT DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR

Filtrer

Preboarding, onboarding og prøvetid

Hvordan bidra til en god mottakelse: hva bør du gjøre for at dine nyansatte skal komme raskt i gang med verdiskapende arbeid?


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

HMS-opplæring for ledere

Dette kurset er definert som lovpålagt "HMS-opplæring for daglig leder ". I tillegg vil mellomledere med personalansvar ha god nytte av kurset da de også er lovpålagt kompetanse om HMS.


Planlagte kurs

Hønefoss | 10. oktober 2023 | 12:00 - 16:00
Kongsberg | 12. oktober 2023 | 12:00 - 16:00
Oslo | 20. oktober 2023 | 12:00 - 16:00

Les mer

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø- Fysisk oppmøte

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø - Verneombudskurs - 3 dager kurs med hjemmeoppgaver


Planlagte kurs

Kongsberg | Kurset går over 3 dager- 18, 19 og 24 oktober
Lier | Kurset går over 3 dager- 7, 8 og 15 november
Hønefoss | Kurset går over 3 dager- 22, 23 og 28 november
Lier | Kurset går over 3 dager- 24, 25 og 31 januar 2024
Hønefoss | Kurset går over 3 dager- 7, 8 og 14 februar 2024
Lier | Kurset går over 3 dager- 12, 13 og 20 mars 2024

Les mer

Den vanskelige samtalen

2 timer med gode råd og diskusjon om hvordan forberede og gjennomføre en taktisk og målrettet samtale. Hva bør du tenke på, hvordan vil du opptre og hva vil du oppnå?


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

Kommunikasjon; hvordan ordlegge oss så innhold og hensikt er tydelig?

3 timer med samtaletrening, kommunikasjonsformer, teknikker, spørsmålstillinger, ordbruk – nyttig i mange situasjoner!


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

Sykefraværsoppfølging

Sykefravær kan være kostbart og problematisk, det er verdt å gjøre noe med! Ikke bare hva du lovpålagt må gjøre, men også hva du kan og bør gjøre. Et høyaktuelt kurs med gode råd og oversiktlig oppfølgingsplan.


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

Lovpålagt Grunnkurs i Arbeidsmiljø - Digitalt på Teams

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø - Verneombudskurs - 3 dager kurs med hjemmeoppgaver


Planlagte kurs

Teams | 28. november 2023 | 09.00-16.00

Les mer

Bedriftsinterne Førstehjelpskurs- ta kontakt for å avtale dato

Førsthjelpskurs med hjertestarter


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer