Vi gjennomfører mange forskjellige kurs innen arbeidsmiljø, lederkurs, HMS-opplæring og mye mer

 Saga Bedriftshelsetjeneste har som mål å gjøre HMS-arbeidet enkelt. Med et bredt felt av kompetanse tilbyr vi kurs innen de fleste områder for å bistå deg og din bedrift med opplæring og kompetanseheving. Under kan du se en komplett oversikt over våre kurs.

HMS-opplæring for ledere BHT

Dette kurset er definert som lovpålagt "HMS-opplæring for daglig leder ". I tillegg vil mellomledere med personalansvar ha god nytte av kurset da de også er lovpålagt kompetanse om HMS.


Planlagte kurs

Webinar | 08. mars 2024 | 09.00-14.00
Lier | 08. mai 2024 | 09.00-15.00

Les mer

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø- Fysisk oppmøte

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø - Verneombudskurs - 3 dager kurs med hjemmeoppgaver


Planlagte kurs

Drammen | Kurset går over 3 dager- 2, 3 og 4 april 2024
Lier | Kurset går over 3 dager-3, 4 og 11 september 2024
Hønefoss | Kurset går over 3 dager- 22, 23 og 29 oktober 2024

Les mer

Sykefraværsoppfølging

Sykefravær kan være kostbart og problematisk, det er verdt å gjøre noe med! Ikke bare hva du lovpålagt må gjøre, men også hva du kan og bør gjøre. Et høyaktuelt kurs med gode råd og oversiktlig oppfølgingsplan.


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

Lovpålagt Grunnkurs i Arbeidsmiljø - Digitalt på Teams

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø - Verneombudskurs - 3 dager kurs med hjemmeoppgaver


Planlagte kurs

Teams | Kurset går over 3 dager 5, 7 og11 juni 2024

Les mer

Sikker bruk og håndtering av Diisocyanater

Alle som bruker og håndterer diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger må ha opplæring i sikker bruk. Det gjelder også de som leder arbeidet. Denne opplæringen er lovpålagt. I tillegg til bedriftsinterne kurs og rene digitale kurs tilbyr vi nå et kurs gjennomført hos oss på vårt kontor i Lier


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

Bedriftsinterne Førstehjelpskurs- ta kontakt for å avtale dato

Førsthjelpskurs med hjertestarter


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer