Vi gjennomfører mange forskjellige kurs innen arbeidsmiljø, lederkurs, HMS-opplæring og mye mer

 Saga Bedriftshelsetjeneste har som mål å gjøre HMS-arbeidet enkelt. Med et bredt felt av kompetanse tilbyr vi kurs innen de fleste områder for å bistå deg og din bedrift med opplæring og kompetanseheving. Under kan du se en komplett oversikt over våre kurs.

HMS-opplæring for ledere BHT

Dette kurset er definert som lovpålagt "HMS-opplæring for daglig leder ". I tillegg vil mellomledere med personalansvar ha god nytte av kurset da de også er lovpålagt kompetanse om HMS.


Planlagte kurs

Webinar | 08. oktober 2024 | 09.00-14.00
Hønefoss | 05. november 2024 | 09.00-15.00

Les mer

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø- Fysisk oppmøte

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø - Verneombudskurs - 3 dager kurs med hjemmeoppgaver


Planlagte kurs

Lier | Kurset går over 3 dager-3, 4 og 11 september 2024
Hønefoss | Kurset går over 3 dager- 22, 23 og 29 oktober 2024

Les mer

Sykefraværsoppfølging

Sykefravær kan være kostbart og problematisk, det er verdt å gjøre noe med! Ikke bare hva du lovpålagt må gjøre, men også hva du kan og bør gjøre. Et høyaktuelt kurs med gode råd og oversiktlig oppfølgingsplan.


Planlagte kurs

Teams | 14. juni 2024 | 12.00-13.30
Teams | 31. oktober 2024 | 12.00-13.30

Les mer

Lovpålagt Grunnkurs i Arbeidsmiljø - Digitalt på Teams

Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø - Verneombudskurs - 3 dager kurs med hjemmeoppgaver


Planlagte kurs

Teams | Kurset går over 3 dager 17, 18 og 20 september 2024

Les mer

Bedriftsinterne Førstehjelpskurs- ta kontakt for å avtale dato

Førsthjelpskurs med hjertestarter


Planlagte kurs

Ny kursdato ikke fastsatt

Les mer

Ergonomikurs for tannlegebransjen

Dette kurset gir deg som jobber i tannlegebransjen kunnskap og bevissthet om god ergonomi for å forebygge muskel -og skjelettplager .


Planlagte kurs

Webinar | 07. juni 2024 | 11.30-12.30
Webinar | 24. september 2024 | 11.30-12.30
Webinar | 01. november 2024 | 11.30-12.30

Les mer

Verneombudsamling

Samling for verneombud fra ulike bedrifter for å diskutere aktuelle tema og utfordringer og få ekstra inspirasjon til å fortsette rollen som verneombud


Planlagte kurs

Hønefoss | 15. oktober 2024 | 11.30-16.00
Lier | 21. november 2024 | 11.30-16.00

Les mer