Harry Strand

Harry Strand er verneingeniør og yrkeshygeniker. Harry er utdannet sivilingeniør innen kjemi med tilleggsutdanning innen økonomi. Han har kompetanse innen eksponeringer på arbeidsplassen, yrkeshygeniske kartlegginger og HMS-undervisning. Harry har arbeidet innen BHT i 25 år med risikokartlegginger. Han har spesiellkompetanse på inneklima og ventilasjon.

Ta kontakt

Harry Strand

Verneingeniør / yrkeshygieniker, Saga BHT
920 10 162