Andreas Hjortland

Andreas Hjortland er vår bedriftslege i Hønefoss. Han er utdannet lege fra UiO. Jobberfaring har han blant annet innenfor somatikk, psykiatri og forebyggende helse, hvilket gir grunnlag for bredere perspektiv i møte med ulike problemstillinger. Han er nå i spesialisering innen feltet allmennmedisin, og jobber også som fastlege på Tyristrand legekontor.

Ta kontakt

Andreas Hjortland

Bedriftslege, Saga BHT