Viktig informasjon til arbeidsgivere med ansatte som jobber med diisocyanater

Vi har tidligere informert om fristen som var 24. august, for opplæring for ansatte som jobber med  diisocyanater.

Arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som håndterer diisocyanater skulle innen den datoen  ha gjennomført dokumentert opplæring i sikker bruk.
Kravet gjelder både for arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som jobber med dette.

Vi ser imidlertid viktigheten av å presisere konsekvensene for våre kunder hvis dere arbeider med diisocyanater og ikke har opplæring

Arbeidstilsynet gir ikke pålegg med god frist i dette tilfellet!  
Overtredelsesgebyr der man snakker om 50.000 kr samt tillegg for omsetning/antall ansatte kan komme uten varsel. 
I tillegg kan arbeid med kjemikalier som inneholder diisocyanater øyeblikkelig bli stanset. 
I slike tilfeller vil bedriften uansett få pålegg om å gjennomføre kurset, men overtredelsesgebyr og eventuelle økonomiske konsekvenser av stans av arbeid vil påløpe bedriften selv om kurset blir gjennomført i etterkant av tilsynet.

Se for øvrig informasjon på Arbeidstilsynets nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/.  

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tegningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er:

  • byggeskum
  • lim
  • maling
  • lakk
  • tetningsmasser

I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hver enkelt bedrift må sjekke sine produkter og finne ut om de inneholder diisocyanater. Sjekk også om det er erstatningsprodukter som kan brukes.

Ta kontakt

Grethe Robøle

Grethe Robøle

Administrasjonsleder og førstelinjekontakt

Saga BHT

Tlf: 40002207

E-post:grethe@sagabht.no

Saga BHT  tilbyr vi både

Bedriftsinterne kurs og Digitale kurs på Fidl med etterfølgende webinar iht krav om muntlig diskusjon

Kontakt oss på post@sagabht.no for mer informasjon og bestilling av kurs hvis dette er aktuelt for dere