Søk om endring av forskuddsskatt

Dagens situasjon med økende kostnader kan medføre en stram likviditet for flere. Et enkelt grep for både private og selskaper er reduksjon av forskuddsskatt.

Skatteetaten tar utgangspunkt i fjorårets skatteoppgjør når de beregner forskuddsskatten til selskapet ditt. Dersom dette er feil er det enkelt å justere.

Har du betalt mer i forskuddsskatt enn utlignet skatt vil selskapet få tilbake det overskytende beløpet når skatteoppgjøret kommer. Likviditetsmessig er dette uhensiktsmessig, og vi anbefaler deg derfor å sende inn søknaden om endring av eller krav om forskuddsskatt

Siste mulighet for å endre forskuddsskatten er 17. april.

Har du behov for hjelp – SAGA Ringerike hjelper deg!

Ta kontakt

Tove Fjeldstad Berglind

Tove Fjeldstad Berglind

Avdelingsleder SMB / autorisert regnskapsfører

Saga Regnskap Hønefoss

Tlf: 40408658

E-post:tove@sagaservices.no