Sjekkliste til årsoppgjøret 2022

Gaver til ansatte

Gaver til ansatte som mottar lønn: kr 5 000 (kan ikke gi penger). Gaven må ikke gis som en generell ordning. Summen gjelder for et inntektsår. 

Jubileumsgaver

Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år kr 8 000
Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25 kr 4 000
Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år kr 4 000

Oppmerksomhetsgaver som f.eks blomster, konfekt, vin osv er ikke skattepliktig, og kan gis så lenge beløpet er «bagatellmessig»

Selskapsskatt

Selskapsskatten på alminnelig inntekt er uendret på 22 %. Skatt på utbytte økes til 37,84 %. 
Skatt på lønn
Det blir ekstra arbeidsgiveravgift på lønn som overstiger 750.000,-

Enkelte endringer fra statsbudsjettet for 2023

Elbiler likebehandles med andre biler i firmabilbeskatningen
Det blir innført moms på elbiler der kjøpesummen overstiger 500.000,-.
Det innføres generell merverdiavgiftsplikt på salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet
Trekkfri sats for bilgodtgjørelse er uendret, kr 3,50 pr kilometer.

Bærekraft

Ønsker din bedrift å starte med bærekraftsrapportering så ta kontakt. Vi bistår gjerne

Budsjett

2023 vil bli et tøft år for mange bransjer. Vi kan bistå med både driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Ta kontakt

Tove Fjeldstad Berglind

Tove Fjeldstad Berglind

Avdelingsleder SMB / autorisert regnskapsfører

Saga Regnskap Hønefoss

Tlf: 40408658

E-post:tove@sagaservices.no