Forberedelse til årsavslutning av lønn for 2022

Vi nærmer oss årsavslutning av lønn for 2022 og i den forbindelse ønsker vi å minne deg på følgende:

  • Lønn og innberetning av naturalytelser følger kontantprinsippet og skal meldes via a-melding i måneden den oppstår.
  • Personal forsikringer skal innberettes med 1/12 hver mnd.
  • Gaver innberettes når sum gaver overstiger den skattefrie grensen på kr 5 000 (ved jubileum etc er den egne grenser).
  • Minner om at denne grensen kun gjelder gaver/gavekort og ikke kontanter.
  • Kontanter må meldes inn som lønn.
  • Innbetalinger til Innskuddspensjons fond som er arbeidsgiveravgifts pliktig skal meldes i a-ordningen når den betales.

Vi ber derfor alle sende inn eventuelle gaver, personal forsikringer, innbetalt pensjon etc, eventuelle uttak til eiere/ansatte etc som ikke er sendt oss tidligere.
Det samme gjelder for reiser, diett, utlegg og andre kostnader relatert til lønn og innberetning. Skattepliktige- og innberetnings pliktige kostnads godtgjørelser skal også innberettes når de oppstår.

Ta kontakt

Magnus Haugerud

Magnus Haugerud

Daglig leder / autorisert regnskapsfører

Saga Regnskap Hønefoss

Tlf: 934 54 763

E-post:magnus@sagaservices.no