Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2022

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2022.

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i  Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding.

Beslutningsmeldingen, altså melding om at fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling er besluttet, må være sendt Foretaksregisteret innen 10. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmeldingen og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 5. desember.

Meldinger mottatt etter 5. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Se hvilke meldinger dette gjelder.

Unormalt tidlige frister

Merk at årets frister, 10. oktober og 5. desember, er tidligere enn det Foretaksregisteret har pleid å operere med. I flere år har de sentrale datoene vært 20. oktober og 12. desember, men i år, i likhet med i fjor, må man være enda tidligere ute. Regnskap Norge antar dette henger sammen med de unormalt lange saksbehandlingstidene Brønnøysundregistrene har hatt de siste årene.

Meldinger på papir

Dersom du må sende inn melding på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

Gjennomføringsmeldinger på papirskjema som mottas av Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelige å få registrert innen utgangen av året.

Ta kontakt

Magnus Haugerud

Magnus Haugerud

Daglig leder / autorisert regnskapsfører

Saga Regnskap Hønefoss

Tlf: 934 54 763

E-post:magnus@sagaservices.no