Endringer i regelverket med hensyn til tilknytning og bruk av bedriftshelsetjeneste

Arbeidstilsynet har sendt ut et brev der de gjør oppmerksom på regelverket med hensyn til tilknytning og bruk av bedriftshelsetjeneste.   

Kort oppsummert er det følgende to punkter som Arbeidstilsynet er opptatt av skal være i orden.

Tilknytning til godkjent Bedriftshelsetjeneste

Er du kunde hos oss har du en avtale med en godkjent Bedriftshelsetjeneste. Kontrakten med oss er dokumentasjon på det. 

Bruk av bedriftshelsetjenesten

Bedriftene må kunne dokumentere at de bruker bedriftshelsetjenesten. 
Det skal derfor lages en konkret årlig plan for hvilke aktiviteter bedriftshelsetjenesten skal bistå bedriften med. 
Bedriftshelsetjenesten skal også lage en årsrapport der man dokumenterer hvilke aktiviteter bedriftshelsetjenesten har bistått med i året som var.

Årsrapport og handlingsplan

Alle kunder hos oss får tilsendt årsrapport for foregående år i løpet av 1. kvartal påfølgende år. Det vil si at dere får årsrapporten for 2022 tilsendt innen mars 2023. 
 
Basert på hva slags avtale du har vil du enten bli kontaktet for å avtale handlingsplanmøte eller få tilsendt forslag til handlingsplan.
Handlingsplanen sendes ut innen utgangen av mars til alle kunder.

Arbeidstilsynet oppfordrer også alle bedrifter til å ta med bedriftshelsetjenesten ved  tilsyn, og å bruke bedriftshelsetjenestens kompetanse til påleggsgjennomføring.
Det er derfor lurt å ta kontakt med oss om  dere får melding om tilsyn. Vi blir gjerne med på selve tilsynet og bistår også med gjennomføring av eventuelle pålegg.

Basert på hva slags avtale du har vil du enten bli kontaktet for å avtale handlingsplanmøte eller få tilsendt forslag til handlingsplan.

Handlingsplanen sendes ut innen utgangen av mars til alle kunder.

Arbeidstilsynet oppfordrer også alle bedrifter til å ta med bedriftshelsetjenesten ved  tilsyn, og å bruke bedriftshelsetjenestens kompetanse til påleggsgjennomføring.

Det er derfor lurt å ta kontakt med oss om  dere får melding om tilsyn. Vi blir gjerne med på selve tilsynet og bistår også med gjennomføring av eventuelle pålegg.

Ta kontakt

Marit Hollerud

Marit Hollerud

Daglig leder

Saga BHT

Tlf: 91562932

E-post:marit@sagabht.no