Sjekkliste til årsoppgjøret 2018 for deg som er kunde hos Saga Regnskap Hønefoss

Last ned sjekkliste

Varetelling
Firmaer med varelager som er vesentlig (Over 20.000,-) må telle varelageret. Ønsker du telleskjema, ta kontakt med oss.
 
Notere kilometerstand på alle biler pr 31.12.18
 
Vurdering av utført ikke fakturert arbeid
Listen må inneholde alt arbeid som er levert/utført i 2018, og som ikke faktureres før i 2019.
 
Uoppgjorte Reiseregninger/Bilgodtgjørelse
Dette må være klart til å sendes inn de første dagene i 2019. Gjør dette klart i romjulen.
 
Skattetrekkskonto
Dersom du ikke har fast overføring til skattetrekkskonto. Kontroller at innestående dekker skattetrekk for Nov/Des. Bl.a. har revisor plikt til å fratre dersom dette ikke er i orden 2 år på rad. Det regnes som underslag av de ansattes penger. Ta kontakt med oss snarest. Det er ennå tid til å få orden på dette!
 
Obligatorisk Tjenestepensjon
Dersom du ikke har fast trekk på otp. kontroller at du er ajour med betalingene. Husk også å gi beskjed til forsikringsselskapet hvis de ansatte har hatt lønnsøkning. Dere som er selvstendig næringsdrivende og som ikke har OTP bør tegne dette da det er en meget gunstig ordning for dere.
 
Resten av bilagene for 2018
De av dere som fortsatt har papirbilag må levere dette så tidlig som mulig på nyåret.
 
Julegaver
Til info har du lov til å gi den ansatte gaver opp til kr. 1.000,- i løpet av et år uten om at det blir skatteplikt for den ansatte. (Gaven kan ikke være penger). Husk at dette gjelder ansatte og ikke forretningsforbindelser. Forretningsforbindelser kan få gave opptil kr. 260
 
Vurderer du å kjøpe anleggsmidler?
Selv om driftsmidlet er kjøpt på tampen av året, gir det grunnlag for saldoavskrivning for 2018. Det er et vilkår at driftsmidlet er levert før årsskifte.
 
Gaver med skattefradrag
Du får fradrag for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner mv. På Skatteetaten.no finnes en liste over godkjente organisasjoner. Gaven må minst utgjøre kr 500 og den må registrers i skattemeldingen. 
 
Lån fra selskap til personlig aksjonær
Nye lån eller økning av nåværende lån vil bli beskattet som utbytte. Denne endringen trådte i kraft 7/10-15. Skatteetatens intensjon med bestemmelsen er å redusere omfanget av lån til aksjonær og bruk av mellomregningskonto. Slike transaksjoner skal innrapporteres på aksjonærregisteroppgaven som har innleveringsfrist 31.1.2019
 
Aksjesparekonto

Om du har aksjer som har øket mye i verdi bør du vurdere å sette dette inn i en aksjesparekonto i løpet av 2018.I 2019 er det for sent. Fordelen er utsatt skatt.Ta kontakt med banken din eller din fondsforvalter for å diskutere dette. Vi kan også være behjelpelig.

Krav til produkterklært kassasystem
Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige med kontantomsetning bruke kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven.
 

Ny ordning for individuell pensjonssparing
Det er nå lov å spare kr. 40.000,- i IPS pr år. Sparingen tilbys av bank, livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Ta kontakt med Tove Berglind tlf. 40408658 hvis du har spørsmål.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss